Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlügü

                                                                     SANAYİDE DEVRİM 4562 sayılı Kanunda değişiklik yapan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Hakkında Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.            Sanayi üretimine dair birçok kolaylık getiren ve sanayiciye mali avantajlar sağlayan Üretim Reform Paketi yasalaştı. Getirdiği köklü değişikliklerle sanayi üretiminde sıçrama yaptıracak “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kamuoyunda Üretim Reform Paketi olarak tanınan yasa, bedelsiz OSB arazisi tahsisi, sanayi işletmelerinden TRT payı, bazı harç ve vergilerden muafiyeti, OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personelinin tedbiren geçici olarak görevden uzaklaştırılabilmesi, özel endüstri bölgesi kurulması, yatırım yapılmayan OSB’lerin tasfiye edilmesi gibi pek çok devrim niteliğinde düzenleme içeriyor. 1 YIL SÜRE OSB yer seçimleri kararlarında, komisyondaki herhangi bir kurum, kuruluşun olumsuz görüş vermesi ve oy birliği sağlanamaması durumunda nihai kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek. OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması halinde bu araziler, yatırımların ve istihdamın teşviğine dair kanun kapsamındaki illerde bedelsiz devredilecek. Diğer illerde ise harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle OSB'lere satılacak. Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra OSB sınırları dışında kalan alanların planlanmasını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili belediye en geç 1 yıl içinde yapacak. 2 YIL SONRA TERKİN EDİLECEKTüzel kişilik kazanan OSB'lerden, kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içinde kamulaştırma işlemlerine başlayıp 2 yıl içinde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve tescil davası açmayan veya tüm parseller için açılan davalar neticesinde bedeli ödemeyen OSB'lerin tüzel kişilikleri, tasfiye süreci başlatılarak resen terkin edilebilecek.OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak. OSB'ler, katılımcılardan bağış alamayacak. 15 KİŞİLİK MÜTEŞEBBİS HEYETOSB’lerin müteşebbis heyetinin yapısında değişiklik yapılıyor. Buna göre, müteşebbis heyet, OSB'nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında görevli olanlardan veya mensupları arasından tespit edilecek 15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşacak. Müteşebbis heyette yer alan üyeler, vali hariç 4 yıl için seçilecek ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşecek. OSB organlarında görev alanlar vali hariç diğer OSB'lerin organlarında görev alamayacak. KREDİ VERİLECEKOSB'lere faaliyetleri için gerekli olan ve bakanlıkça uygun görülecek projeler için kredi verilebilecek, finans kuruluşlarından kullanılan krediler için ise kredi faiz desteği sağlanabilecek. OSB'lerde müteşebbislere tahsis edilen arsaların tapuları, katılımcı tarafından tahsis bedelinin tümüyle ödenmesi veya tahsis bedelinden kalan borç için teminat mektubu verilmesi, OSB'nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleriyle yapılacak diğer yatırımlara itirazsız katılacağına ilişkin noter tasdikli taahhütname vermesi hallerinde tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak verilecek. 1 PARSELDE 1 KATILIMCIHizmet ve destek alanları haricinde OSB'lerde yer alan her bir parselde, bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilecek. Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanan hakim ve bağlı şirketler bu hükümden istisna olacak. OSB'ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın, OSB al...
Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, Hükümetin açıklamış olduğu Doğu ve Güneydoğu’da 23 ilde yatırımları artıracak olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Erzincan da ki sanayici iş adamlarına yönelik düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Erzincan Hilton Garden Inn Otel’de düzenlenen toplantıya Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sayın Sebahattin Karakelle ve Sayın Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başsoy ve sanayici iş adamları katıldı. Toplantıda konuşan Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş; “1980 yılında sanayi bölgesi maceramız başlamış. 1992 yılında bitirmişiz. Aradan geçen 25 yıl içerisinde fiilen 156 dönümlük bir alandayız. 1800 dönüm boş yerimiz var. 1170 kişi şuanda Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde çalışıyor. Ancak 1-2 yıl içerisinde de görünene o ki yüzde 100 doluluk oranını aştığımız gibi yine ek yatırım alanları aramak durumunda kalacağız. İstihdam ve üretiminde yüzde 100 artacağını öngörüyoruz.” diye konuştu. Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan; “Erzincan birçok uygarlıklara beşiklik etmiş Karadeniz'in, İç Anadolu’nun, Doğu Anadolu’nun kavşak noktası olan ve geçmişte çok önemli başarılara imza atmış önemli kentlerinden bir tanesi. Erzincan'da çok girişimci de çıkmıştır. Şu anda da çok girişimci var. İnançlı olmalıyız inanmak başarmanın yarısıdır. İkincisi güçlü bir girişimcilik ruhu, bu girişimcilik ruhunu Erzincan’da daha da geliştireceğiz. Yine bir taraftan DAP idaremiz diğer taraftan Kalkınma Ajansımız ile bizim Kalkınma Bakanlığımızın yapmış olduğu desteklerle ve girişimcilik ruhunu daha da yukarılara çeken bir seviyeye inşallah geleceğiz. Önemli unsurlardan bir tanesi de bu yörenin ulaşılabilir ve erişilebilir olması halinde hizmetlerin çok daha kolay bir şekilde kazandırabilmek çok daha kolay bir şekilde saklanabilmesi mümkün olacak. Artık dünyadaki en hızlı değişime dönüşümle birlikte önem arz eden bir başka husus iyi bir yönetim anlayışı. Yani kurmuş olduğumuz şirketlerin kurmuş olduğumuz fabrikaların iyi yönetilmesi. Dünyada ki gelişimleri iyi takip etmemiz yoksa şunu söyleyebiliriz, Dünyada bunun çok örneği var. Erzincan bir liman şehri değil, Erzincan denizlere uzak, dolayısıyla bu bölgenin kalkınması gelişmesi mümkün değildir gibi bir anlayışa kesinlikle sahip olmamalıyız. Dünyada öyle yerler var ki Erzincan’ın yüzde biri kadar bir potansiyeli bile yok ama o yörelerin son derece gelişmiş olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü güçlü bir insan kaynağı ortaya koyulmuş girişimci ruhu aşılanmış ve o yöreye kalkındırma yönünde bir inanç olmuş. İşte bizim bunun sağlamamız lazım. Siz bu yeteneğe bu beceriye ve bu güce sahipsiniz. Önce kendimize güveneceğiz. Bu güvende Erzincan’da var Erzincan’ın potansiyeline baktığımızda gıda ürünleri başta olmak üzere güçlü madencilik altyapısı var ve makine imalatına yönelik de altyapı oluşmuş durumda. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum Kavşak konumunda olan Erzincan bugünkü en önemli cazibe merkezlerinden biri olma konumuna gelebilir. Biz çok mutluyuz, bizim beklentimizin oldukça üzerinde bir başvuru söz konusu. Bu bizi ve özellikle Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ı ziyadesiyle memnun ediyor. Bundan sonraki süreçte inşallah sizlerle birlikte biz de sizin yanınızda olacağız. Bizde, siz yatırım yapacaksınız ama sanki biz yatırım yapıyor gibi sizin yanınızda olacağız. Sizinle birlikte işin başından sonuna kadar beraber yürüyeceğiz. Sıkıntılarınız dertleriniz varsa biz çözeceğiz. Hep bürokrasiden, bürokrasideki o zorluklardan şikâyet edersiniz işte bu hususlarda da hep bizler olacağız. Siz yatırım yaparken biz de sizin sanki bir çalışanınız, bir danışmanınız gibi sizin önünüzü açabilecek ne varsa bunları gerçekleştireceğiz. Bu bizim boyn...
Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürü Resul  YEŞİLBAŞ 13 Şubat Erzincan’ın Kurtuluşunun 99. yılı olması münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Mesajında şu ifadelere yer verdi; Güzel Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamaktayız.         Şehrimiz, Birinci Dünya savaşında Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Rus işgali zamanında silahlı ermeni çetelerinin birçok kanlı olaylara sebep oldukları savunmasız halka zulüm ve işkenceler yaptıkları tarihi bir gerçektir. İşgalci güçlerin zulmüne, insafsızca uygulamalarına maruz kalmıştır. 13 Şubat 1918 tarihinde özgürlüğüne kavuşmuştur. Kurtuluş’la birlikte, kendine güvenini tazelemiş ve var oluşunun iradesini hiçbir gücün kıramayacağını herkese açıkça ilan etmiştir. Erzincan’ın yiğit, mert ve vatanperver insanları 99 yıl önce vatanları için ölme onurunu göstermiş ve en yüksek makama, şehitlik mertebesine ulaşmışlardır.          Hakkı ödenemez vatan evlatlarının bundan tam 99 yıl önce verdiği bu kurtuluş mücadelesi sonucu bugün sahip olduğumuz bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ilelebet devamı için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘'Tek bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan olmak'’ Bunu kendimiz ve gelecek nesillerimiz için, ülkemiz için, ilimiz için yapmalıyız. Daha gelişmiş bir Türkiye ve Erzincan ancak çalışmalarımızla, üretmemizle, barış içerisinde birlik ve beraberlik içinde yaşamamızla gerçekleşecektir. Özgür ve bağımsız yaşadığımız bu topraklarda 13 Şubatı coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bize bu coşkuyu yaşatan ve hayatları pahasına kahramanca mücadele veren şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi minnetle anarken, tüm Erzincanlıların 13 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  “Kanayan bir yara gördüm mü,  yanar ta ciğerim Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim Adam aldırma geç, git diyemem aldırırım Çiğnerim çiğnenirim Hakkı tutar ka...

EOSB

 
Erzincan Organize Sanayi: Anasayfa Bizden Haberler

Ziyaretçi Sayaç

mod_vvisit_counterBugün5
mod_vvisit_counterDün267
mod_vvisit_counterBu hafta1614
mod_vvisit_counterBu ay1930
mod_vvisit_counterŞimdiye kadar693989
Telif Hakkı © 2011 EOSB. Tüm Hakları Saklıdır. Designed by Mk Prodüksiyon Erzincan