2021 Verimlilik Proje Ödülleri Başvuruları Başlamıştır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, verimlilik uygulamalarının başta işletmeler olmak üzere toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak 2014 yılından itibaren her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” yarışması düzenlenmektedir.

2021 yılında düzenlenecek yarışma için başvurular 1 Mart -15 Mayıs 2021 tarihleri arasında vpo.sanayi.gov.tr web adresinden online olarak yapılabilecektir.

Yarışmaya dahil olabilecek proje konuları aşağıdaki gibidir:

*    Ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler,
*    İş süreçlerinin performansım artırmaya yönelik projeler,
*    Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini artırmaya yönelik projeler,

*    İşletmenin karlılığını artırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler,
*    Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu