DUYURU:ÇALIŞAN VE ÜRETEN GENÇLER PROGRAMI “HAZIR FABRİKA BİNASI “

Yatırım teşvik sistemi bağlamında emek yoğun sektörler için önemli bir cazibe merkezi konumunda olan Erzincan İlimiz özellikle hazır giyim sektöründe son yıllarda çok sayıda yatırımcı tarafından tercih edilen bir ildir.

İlimizin istihdam ve ihracatına önemli ölçüde katkı sağlayan söz konusu yatırımların kapsamının genişletilmesi ve bu çerçevede özellikle Erzincan’daki genç istihdamının arttırılması amacıyla özel sektör yatırımlarının desteklenmesi ve bu yolla hazır giyim sektörünün İlimiz için sürdürülebilir bir ekonomik katma değere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü paydaşlığında Erzincan İlimizde altyapısı hazırlanarak uygun şartlarda ve bedellerde kiralanabilir modern fabrikaların oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir. İlimizdeki genç işsizliğinin kalıcı olarak çözümüne somut katkıda bulunulması hedefiyle Erzincan’da toplamda 3.750 m2’lik (1.250 m2 * 3) bir kapalı alana sahip işlikler inşa edilecek ve toplamda asgari 450 kişilik ilave istihdam sağlanacaktır.

Yukarıda kısaca açıklanan süreç kapsamında oluşturulacak işlikleri kiralamayı düşünen İsteklilerin aşağıda belirtilen Başvuru Dilekçesi ve Başvuru Formu ile birlikte ilgili destekleyici belgeleri en geç 28/10/2022 tarihine kadar tarihine kadar info@erzincanosb.com uzantılı elektronik posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru Sahiplerinde aranan ön şartlar şu şekildedir:

 – Belirtilen sektörlerde en az 3 yıldır imalat yapıyor olmak,

– En az 1 Milyon TL tutarında sabit yatırım gerçekleştirecek olmak,

– Yatırımın tamamlanmasını müteakip en geç 1 yıl içerisinde başvuru formunda taahhüt ettiği istihdama ulaşmak. (İşletme süresince 6 Aylık SGK dökümleri ile istihdam şartının sağlandığını ispatlamak.)

Genel prensip olarak; hazır giyim sektörü için en az 1.250 m2/150 kişinin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda firmaların istihdam taahhütlerinin bu ölçeklere yakın olması tercih nedenidir.

 Değerlendirmede Öncelik Kriterleri

  1.   Projenin optimum üretim ölçeğini sağlaması,
  2.  Yüksek istihdam sağlaması,
  3.  Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması,
  4.  İhracat potansiyelinin olması,
  5.  Yatırımcının sektöründeki tecrübe süresi ve kurumsal kapasite düzeyinin yüksek olması.

Destekleyici Belgeler

  1.  Başvuru Dilekçesi
  2. Başvuru Formu
  3. Ortakların Kimlik Fotokopileri 4- İmza Sirküleri
  4.  Mali Tablolar (2019-2020-2021)
  5.  Oda Sicil Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi

İlgililere saygıyla duyurulur.

Konu ile ilgili dökümanlar

Tahsis Başvuru Dilekçesi

Tahsis Başvuru Formu

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu