Enerji Yönetim Sistemi

Geleceğin Sanayi Kenti

Erzincan  OSB olarak, kurumumuzu daha etkin ve verimli kılacak, üst düzey kalite ve yönetim sistemleriyle, sertifika sahibi olmaya devam ediyoruz.

Buna yönelik olarak, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik ve 11. Kalkınma Planı gereğince, bölgemiz ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi çalışmaları devam etmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, sürdürülebilirliğini sağlar.

MİSYONUMUZ

ERZİNCAN Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;kanun ve yönetmelikler çerçevesinde katılımcılarımızı ve sanayicilerimizi beklentilerini, eksiksiz, zamanında, ilk defasında, amaç ve isteklere uygun, tarafsız ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamaktır.

VİZYONUMUZ

Sanayicisine ve çalışanına artı değer sağlayan, vermiş olduğu hizmetler ile toplumsal sorumluluğun bilincinde, değerlerine sadık, güvenilirliği, uzman personeli ve insan odaklı hizmet anlayışıyla ilk akla gelen ve tercih edilen bir OSB olmaktır.

Sanayicilerine, sağladığı avantajlar ile bu bölgede üretim yapmanın ayrıcalığını yaşatan,

Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ile katılımcısının Türk Sanayisi’ndeki öncü konumunu, kapasitesini de arttırarak devam ettirmesini sağlamak, sosyal paydaşların beklentilerini en üst düzeyde karşılamak, Altyapı-üstyapı ve çevre sorunlarını çözmüş, çevre kirliliğini sıfırlamış, yeşil alan zengini olan,Ülkemizde bulunan tüm OSB’lerin örnek aldığı modern, gelişmiş, ülke ekonomisine büyük katkıları olan bir OSB olmaktır. 

ENERJİ POLİTİKAMIZ 

  • Ulusal ve Uluslararası standartları, yasal yükümlülükleri ve diğer şartları yerine getirerek hizmetlerimizi sunmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • Enerji verimliliği hususunda uygulanabilir tüm yasal şartları karşılamak
  • Enerji performansını ve Enerji verimliliğini düzenli olarak ölçmeyi, enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için faaliyetler yürütmeyi,
  • Enerji Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek, iyileştirmek ve güncelliğini sağlamak,
  • Personelimizi enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkınlıklarını desteklemek,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamak,

 

Başa dön tuşu