Hakkımızda – Tarihçe

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi 372 hektar alan üzerine kurulu, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi, Erzincan’ın batısında, Erzincan-Sivas Devlet karayolu istikametinde, yeni yapılan çevre yolu ile irtibatlı kent merkezine 8.5 km, uzaklıkta bulunmaktadır. Enerji, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu, haberleşme, bölge içi ve dışı ulaşım altyapıları tamamlanmıştır. Bölgede 2023 yılı arsa satış fiyatı 125 TL/m² dir.  4562 Sayılı OSB Kanunun Ek 3 uncu maddesi kapsamında ,Parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin; 5.000 m²’ye kadar olan parseller için en az 10, 5.000 m²’den büyük olup 10.000 m²’ye kadar olan parseller için en az 20, 10.000 m²’den büyük olup 20.000 m²’ye kadar olan parseller için en az 30 ve 20.000 m²’den büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam taahhüdünde bulunan yatırımcılara kısmen bedelsiz arsa tahsisi yapılabilmektedir. Projenin gerekli kıldığı hallerde bir veya birkaç parselin birleştirilmesi suretiyle ihtiyaca cevap verecek büyüklükte sanayi parselinin yatırımcıya tahsisi söz konusudur. Tahsis edilen sanayi parselinin asgari 1/4 ü kadar ruhsata bağlanmış yapılanma şartı bulunmaktadır. Bölgede; ilk imar planında 256 adet olan sanayi parselleri Tevhidler sonucu 190 adet olmuştur. 190 adet sanayi parselinin; 92 adet parselde 91 firma üretim, 30 adet parselde 30 firma inşaat, 19 adet parselde 19 firma proje aşamasındadır. 49 adet boş sanayi parseli bulunmaktadır. Bölgede üretime geçen firmalar; gıda, mobilya, beton elemanları, mermer, maden, plastik ambalaj, kanatlı yemi, yalıtım (eps-taş yünü), çelik mutfak gereçleri, plastik ve alüminyum piknik gereçleri, kağıt, çelik konstrüksiyon sistemleri ve klinker öğütme alanında üretim yapmaktadır. Bölgede, 50 MVA kapasiteli trafo merkezi bulunmaktadır. Bölgeye, 2011 Mayıs Ay’ı itibari ile doğal gaz verilmeye başlanılmıştır. 4000 m³ su kapasiteli gömme su deposu ve 150 lt/sn kapasiteli derin su kuyuları mevcut olup, içme ve kullanma suyu 23 km ‘lik bölge şebekesine cazibe ile verilmektedir.22 km lik bölgenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak şekilde pis su şebekesi inşa edilmiştir. Muhtelif ebatlarda, 13 km uzunluğunda yağmur suyu şebekesi mevcuttur. Eğitim tesisleri ve gelişme alanları için rezerv olarak 25.000m² lik arsa ayrılmıştır. Bölge içerisinde üç ayrı alanda toplam 125 araçlık TIR- PARK tesis edilmiş olup, hemen yanı başında sürücülerin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak (çarşı gurubu) tesislerinin kurulması planlanmıştır. 4 ayrı noktada toplam 100.000 m² lik alanda park ve spor tesisleri kurulması projelendirilmiş tir. Haberleşme, bölgede bulunan 500 abonelik santralden sağlanmaktadır. Erzincan, il sınırları içerisinde geçen E-80 kara yolu ile, uluslar arası yük taşımacılığında önemli bir konuma sahiptir. Bölgenin Devlet Kara yoluna bağlantısını sağlayan 2,6 km lik asfalt yolu mevcuttur. Yeni çevre yolu bölgemizin ana yol kavşağına bağlanmıştır. Bölge içinde yaklaşık 21 km lik yolun asfalt kaplaması yapılmıştır. Bölgemizin TCDD demir yolu bağlantısı mevcuttur.