KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 2021 Proje Teklif Çağrıları

KOSGEB İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;
– Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
– İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle iş birliği öncelikli olmak üzere
dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak  amaçlarıyla;
– İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi
KOBİ’lerin desteklenmesi,
– İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması konularında 2 (iki) adet Proje Teklif Çağrısına çıkmıştır.
Başvurular 17 Mayıs 2021 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacak olup, başvuru
şartları ve diğer hususlar ek’te yer alan Proje Teklif Çağrılarında belirtilmiştir.
Söz konusu teklif çağrıları kapsamında 28.04.2021 tarihinde uzaktan erişim yöntemiyle
ekte bilgileri yer alan online bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.
Bilgilerinize önemle duyurulur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu